Equinox Gardens Double Truffle [.5g]

Equinox Gardens Double Truffle [.5g]